Lenker


Faglig informasjon

Tidsskrift for Den norske legeforening
Den norske legeforening
Norsk nevrokirurgisk forening
Norsk nevrologisk forening
Nasjonalt ryggnettverk
Muskel/Skjelett-tiåret 2000 - 2010 (The Bone and Joint Decade 2000-2010)
Vitenskapelige artikler - Pubmed
Rygginfo - informasjon for pasienter

Pasientorganisasjoner

Landsforeningen For Nakkeslengskadde
Landsforeningen for trafikkskadde
Ryggforeningen
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Trafikk og Ulykkesskaddes Landsforbund
Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde

Våre arbeidssteder

Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet
Sandvika nevrosenter
Friskvernklinikken