Dr. med. Ole Jørgen Rise KirkebyOle Jørgen Rise Kirkeby er til daglig praktiserende spesialist i Asker og Bærum.
Han tar oppdrag i forsikringssaker etter henvisning fra domstolene, advokater, forsikringsselskap eller trygdekontor.
Pasienter til spesialisterklæring undersøkes ved kontoret i Sandvika i Bærum.

Send henvisninger til meg direkte i:
Fjellveien 13A, 1396 Billingstad
Telefon: 988 80 464
E-post: ole@doktorkirkeby.no 

Jeg har kontor i Sandvika i Bærum: Anthon Walles vei 36 (ikke postadresse).