Dr. med. Ingunn Rise KirkebyIngunn Rise Kirkeby (f. 1961) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1986. Hun ble spesialist i nevrologi i 1994 og i nevrokirurgi i 2004. Hun har arbeidet ved Rikshosptalet siden 1988, avbrutt av en stilling ved nevrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus fra 1994 til 1999. Hun har hatt overlegestilling ved nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet siden 1999.

Ingunn Rise Kirkeby har vært mye brukt som sakkyndig for domstolene og som sakkyndig i forsikringssaker generelt.

Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler om nevrokirurgiske emner i internasjonale fagtidsskrifter, og hun er dr.med. fra Universitetet i Oslo 1999. Hun er for øvrig idrettslege fra Norsk Idrettsmedisinsk Forening 1997 og har skrevet kapitlet om hodeskader i boken ”Idrettsskader”, som nå også er omskrevet og oversatt til amerikansk; “Clinical guide to sports injuries”. Oppnevnt av Kulturdepartementet som medlem av “Godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet som tillater knock-out”. Medlem av redaksjonskomiteen i tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin fra 1996. Aktiv håndballspiller på elitenivå i 15 år (har spilt cirka 70 landskamper for Norge).


bilde av Ingunn